Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 
Karta över Wij från 1764.