Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


  Karta över
 Wibyhyttan från
 1840.