Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


  Karta över
 Uggelbo
 från 1849.