Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 

 Det så kallade
 "Varvet" där de
 mindre bemedlade
 begravdes.
 Foto
 William Eriksson.