Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 

 


 Torsåkers Hamn Bild 1:1. På bilden kan man se att det ligger ett stort antal järntackor upplagda strax hitom järnvägsvagnen, de är fraktade hit i pråmarna från Gammelstilla Bruk. En gång fanns
 hundra ton smältstycken från Gammelstilla Bruk,upplagda här, men denna tyngd klarade inte kajen av, utan den störtade med järn och allt under ett väldigt brak, ned i ån, vilken fylldes till halva sin
 bredd. Kostnaden och besväret med att få upp det tunga godset, muddra upp ån och återställa kajen blev en dyr historia. Inga lok med vagnar kunde köra på spåret till kajen under tiden
 reparationerna pågick, vilket försenade lossning och lastning.
 Foto Pontus Nilsson Sandviken.

 Torsåkers Hamn Bild 1:2. Båten Tärnan, Skeppare och ägare till båten är Anna Stina Olsson Jansdotter född 1858, från Näset i Hoo, damen som sitter längre bak är okänd.
 Den här båten fraktade gods från och till Torsåkers Hamn och till platser runt Ottnaren.
 Bilden är tagen omkring 1900.

 Torsåkers Hamn 1:3. Ångbåten Nils Joacim Uhr. Kaptenen står till vänster vid rodret och maskinisten till höger.  Den här båten trafikerade sträckan Torsåkers Hamn och Gammelstilla med pråmar
 efter sig.
 Bilden är tagen på 1800-talet.             


 Torsåkers Hamn Bild 1:4. Vid kajen ligger en bogserbåt och bakom den en pråm.
 Bilden är tagen 1908.