Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 
 

 Torsåker Affärer Haegermarks Bild 1:1. När den här bilden togs omkring 1900, då hade Haegermarks flyttat och "Räll Johan" Eriksson övertagit fastigheten, då kallades den "Järnas". Haegermarks.

 Haegermarks som blir Hägermarks på Torsåkersmål, men som skrev lite olika själva. De var en del av Torsåker under 60 år. Haegermarks kom från Hedemora, deras far och mor var
 Herman Hägermark och Cathrina Margreta Hägermark Söderström, fadern var Färgerifabrikant.

 Den första av dem som kom till Torsåker var också den yngsta, det var Leonhard född 1823, han kom som sextonåring 1839, då var han handelsbiträde, troligen åt
 Handlanden Anders Gustav Lundkvist. Han kallade sig själv Leon, även när han skrev sin namnteckning. När han kom till Torsåker flyttade han in i huset som har kallats Nordmarks,
 senare Björkkvists Pappershandel. Där bodde då flera handelsbiträden, tidigare bodde också en Kapten Johan Grass där men som flyttade till Gävle 1839. Huset är troligen byggt i slutet på
 1700-talet eller början på 1800-talet.

 Nästa som kom till Torsåker var brodern Hans född 1820, han var Gruvinspector, Handlande och Riksdagsman. Han flyttade till Torsåker 1848, och köpte då Särsta Nr 2 ”Särsta Gård”.
 När han hade bosatt sig på ”Särsta Gård” flyttade även Leonhard dit.

 Nästa som kom till Torsåker var deras äldsta syster Margreta Wilhelmina född 1811. Hon flyttade till Torsåker 1849 och bosatte sig också på ”Särsta Gård”, hon bodde där till 1851 då hon flyttade in
 i Klockaregården vid Kyrkvallen, till Klockaren och Organisten Johan Stolpe född 1791, som hon också gifte sig med. Johan Stolpe var änkling sedan en tid tillbaka.

 Nästa som kom till Torsåker var deras näst äldsta syster Cathrina Eleonora född 1815. Hon flyttade till Torsåker 1856 och bosatte sig även hon på ”Särsta Gård”.

 Den sista av syskonen som kom till Torsåker var systern Beata Kristina född 1818. Hon flyttade till Torsåkers Socken 1863, men då till Edske Bruk, sedan flyttade hon runt till många platser och
 även tillbaka till Dalarna, innan hon 1870 flyttade till ”Särsta Gård” och stannade i Torsåker.

 Både Hans och Leonhard började med handel tidigt när de kom till Torsåker, men inte på den plats som de senare skulle bedriva verksamhet, vid det som i dag kallas ”Järnas”, då fanns inte
 någonting där det var endast en åker med olika odlingar. Troligen flyttade de över hus från ”Särsta Gård” till platsen någon gång på 1850-1860-talet,
 den första delen är den som ligger med långsidan mot Gammelstillavägen, men då bara med en våning, övervåningen har man byggt på senare, liksom delen som ligger efter Gamla Landsvägen.
 Den första delen kan vara huset som inrymde Gästgiveri på ”Särsta Gård” i slutet på 1700-talet, när Jacob Jacobsson var Gästgivare där. Huset som i dag kallas ”Järnas” kallades under flera år
 ”Hägermarks”, innan Johan Eriksson från Dala Järna köpte det, då blev det ”Järnas”.
 Leonhard Hägermark med familj bodde i huset under flera år, liksom hans systrar Cathrina Eleonora och Beata Kristina. Leonhards handelsbiträden bodde även de i huset.

 Leonhard gifte sig med Karolina Axelina Österberg född 1832, från Tjärnäs, de fick två barn Hilma Axelina född 1862 och Anna Leonida född 1864.

 Hans gifte sig med systern till Karolina, Fredrika Elisabeth Österberg född 1830, de fick dottern Hanna Fredrika född 1858.

 Föräldrarna till Karolina och Fredrika var Carl Fredrik Österberg född 1777 i Stockholm, han var Gruvinspector, och Christina Wiklund född 1792 i Hedemora, de var bosatta i Tjärnäs.

 Leonhards Fru Karolina Axelina, dog 1871 endast 38 år gammal. Då blev han ensam med två döttrar 7 och 9 år gamla. Han hade stöd av sina två systrar Cathrina Eleonora och Beata Kristina som
 hörde till familjen. Fyra år senare, 1875 dog även Leonhard, han blev 51 år gammal.och nu blev de två flickorna som nu var 11 och 13 år, helt ensamma förutom sina två fastrar.
 Hans Haegermark blev nu förmyndare för de två flickorna. Dottern Anna Leonida dog 1882 i Torsåker, hon blev 18 år gammal.
 Dottern Hilma Axelina som hade utbildat sig till Sjuksköterska i Stockholm, dog 1893 i Uppsala endast 30 år gammal.

 Samma år som Leonhard dog blev det klart med köpet av marken, som han hade köpt av sin bror Hans. Tomträttsavgälden blev ett drängdagsverke på Särsta Gård. Lägenhetsnamnet blev inte,
 som man felaktigt kallar det Leonardsro, utan det riktiga namnet är Lennartsro. Samma år upplät Hans mark för att göra den nya vägen till  Torsåkers station vid den nyöppnade järnvägen mellan
 Krylbo och Storvik. Vägen drogs nu från hörnet på Leonhards hus och förbi ladugården på ”Särsta Gård” och till Stationen, förut gick vägen från ”Carlens” och bakom husen till Särsta Sjön.

  Hans blev en mycket anlitad person i många sammanhang, han var bland annat Sockennämndens ordförande en period, vilket också Leonhard var. Uppdragen ökade då han blev invald i många
 olika projekt, han hade dessutom ett stort antal pigor och drängar som han var arbetsgivare för, och som också kostade pengar. Uppdragen och arbetsbelastningen ökade, samtidigt som pengarna
 minskade, vilket gjorde att han hamnade i en förskingringshärva och polisanmäld. Den 28 juli 1881 dömdes han av Gästriklands Västra Tingslags Häradsrätt att för förskingring hållas i Fängelse ett
 år från den 6 augusti 1882. Straffet avtjänade han på Långholmen.

 Efter straffet kom han tillbaka till Torsåker för att avsluta alla sina affärer och för att sälja sina tillgångar. Han flyttade till Söderhamn 1884 efter fängelsevistelsen vilket också hans fru gjorde,
 dottern Hanna Fredrika flyttade från Särsta Nr 2 till Söderhamn 1882.

 Hans Haegermark dog i Söderhamn 1905.

 Hans fru Fredrika Elisabet dog i Söderhamn 1908.

 Dottern Hanna Fredrika som var Lärarinna dog i Söderhamn 1939, hon var ogift.

 Margreta Wilhelmina Haegermark gifte sig 1852 med Klockaren och Organisten Johan Stolpe född 1791. Johan Stolpe dog 1878 och Margreta Wilhelmina 1887, de hade inga barn tillsammans.

 Cathrina Eleonora Haegermark dog 1893 i Torsåker, hon var ogift.

 Beata Kristina Haegermark dog 1899 i Torsåker, hon var ogift.

 I slutet på 1850-talet sökte Hans tillstånd, av Sockennämnden, för att bedriva affärsverksamhet vid platsen som kallas Korså Station, i södra änden på Hyn, vid den då nybyggda järnvägen mellan
 Falun och Gävle. Men ansökan avslogs av Nämnden med motiveringen att det fanns så många affärer i Socknen, och att det skulle bli för långt bort för Landsfiskalen att övervaka platsen.
 Man sade att för att ta sig dit måste han åka med häst från Hofors till Edske Bruk och sedan upp förbi hålldammarna och vidare förbi Ormtjärn, innan han kom till Korså Station,
 vilket skulle bli alldeles för svårt. Motiveringen för avslaget kan tyckas märklig, då affärerna på den tiden inte var många och låg långt därifrån. Liksom motiveringen om den långa och krångliga
 vägen dit, det fanns ju en nybyggd järnväg dit, som Landsfiskalen kunde ha använt. Skälen för avslaget var nog något helt annat, som att de affärsmän som fanns, och ofta satt i Sockennämnden,
 inte ville ha någon konkurrens.

 Man kan undra vad som hade hänt om han fått sitt tillstånd. Hade det bildats ett samhälle där, runt den nybyggda järnvägen och stationen. Dit som båttrafiken från Korsån gick för omlastning.
 Det kunde mycket möjligt ha blivit så, men det får man aldrig veta.

Berättat av Sven Göthe