Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 
Karta från 1834 som visar en del av Tjärnäs.