Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


  Kartan över
 Stillbo är från
 1846.