Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 



 Kartan över
 Stillbo är från
 1846.