Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 
 Kartan över Östansjö är från 1905. Den visar skolan och gården där det så kallade "Östansjömordet" skedde 1915. På kartan kan man se bagarstugan och vedboden nedanför
 mot bäcken. På östra sidan om bäcken ligger tröskladan och smedjan,