Torsåkers Fotohistoriska Sällskap

  Karta från 1831
 över Bergvisbo
 och Böle.