Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


  Karta över Hoo
 och Gustavsberg
 från 1795. Här vid
 Gustavsbergsbron
 låg Hoo fram till
 1830-talet då
 Laga Skiftet
 genomfördes och
 byn splittrades.