Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 


 Kartan över Fors
 är från 1843.
 Den uformade
 byggnaden strax
 söder om bron är
 tegelbruket som
 låg där på
 1800-talet.