Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 

 Karta över
 Ersbäck år 1840.
 Där landsvägen
 till Gävle korsar
 bäcken, låg till
 vänster Särsta
 hammare. Sedan
 kom det ett
 tegelbruk till
 platsen, där man
 kan se lertaget till
 vänster om
 bäcken. Senare i
 slutet av
 1800-talet,låg där
 en illa beryktad
 dansbana mellan
 landsvägen och
 bäcken med
 mycket slagsmål
 och annat. Platsen
 lite längre upp, till
 höger om
 landsvägen, där
 husen ligger,
 kallas
 Fattigbacka. Strax
 ovanför ligger i
 dag Särstaholm.
 Strax före bron
 och nedströms
 bäcken en liten
 bit, bodde
 "Ljungs mor"
 eller "Karamell-
 gumman" i en
 liten stuga.