Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 

 Kartan är från
 1839, den visar
 ägorna vid
 Björnhålet. Den
 nedre vägen är
 fäbodvägen som
 går över Vassbro
 vid Gränjen, den
 övre är
 vintervägen
 mellan Gävle och
 Hedemora. På
 södra sidan av
 Vassbro, svängde
 det av en ridstig,
 in i Dalarna, den
 följde kanten av
 Håln mot
 Simonsbo