Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 


 


 Berg Gårdar "Wiréns Gården" Bild 1:4. Erik Wirén född 1857. Gården har fått sitt namn efter
 honom.
 Bilden är tagen omkring 1900.
 En reproduktion av William Eriksson.


 Berg Gårdar "Wiréns Gården" Bild 1:5. Anna Sundberg född 1860 och gift med Erik Wirén.
 Bilden är tagen omkring 1900.
 En reproduktion av William Eriksson.


 Berg Gårdar "Wiréns Gården" Bild 1:2. Så här såg gården ut cirka femton år senare.
 Bilden är tagen den 29 januari 1939.
 Berg Gårdar "Wiréns Gården" Bild 1:1. Gruvarbetarbostad byggd vid 1800-talets mitt. Vägen i förgrunden är Barkhyttevägen. Här bodde gruvarbetaren Erik Wirén född 1857 och hans fru
 Anna född 1860.
 Bilden är tagen 1915.
 Foto William Eriksson.

 Berg Gårdar "Wiréns Gården" Bild 1:3.En snörik vinter.
 Bilden är tagen den 29 januari 1939.
 Foto William Eriksson.