Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 

 
 Berg Gårdar "Ropans" Bild 1:1: Namnet kommer  från att det bodde en man här som var ropare i gruvan, alltså signalist, han skötte kontakten mellan spelskötaren och gruvarbetarna genom att ropa
 olika kommandon.  Vägen utanför är Barkhyttevägen, backen på vägen kallas "Ropans backen". Från början sade man nog "Roparn", men på Torsåkersdialekt har det blivit "Ropan".
 Bilden är tagen den 15 september 1942.
 Foto William Eriksson.

 Berg Gårdar "Ropans" Bild 1:2.  "Ropans Mor" , Margta Andersdotter Wallbom född 1825. Hon delade ut posten i byn från 1892 till 1902.
 Bilden är tagen i slutet av 1800-talet.