Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 


 


 Berg Gårdar "Lärmors" Bild 1:1. Husen är byggda på 1700-talet och revs omkring 1930. Husen var bebodda till omkring 1915. "Lärmors" låg på vänster sida mellan bron över ån vid "Lars Lars"
 och "Ropansbacken". En "Lärmor" var en dam som lärde barnen Kristendomskunskap och att läsa, för att de skulle kunna Katekesen när prästen kom på husförhör. En "Lärmor" var troligen en
 soldatänka, som har lärt sig hjälpligt av sin make att skriva och räkna, eftersom soldaterna fick lära sig det för att kunna läsa sina instruktioner.
 Bilden är tagen i maj 1925.
 Foto William Eriksson.