r

Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 


 


 Berg Gårdar "Kammars" Bild 1:2.Här sitter William Erikssons dotter Kerstin på resterna av spismuren till hennes farfars farfars soldattorp. Här vid Dammsjön mellan Wij och Ältebo stod
 soldattorpet där soldaten Erik Tackt född 1797 och hans fru Brita Andersdotter född 1804, bodde med sina barn.
 Foto William Eriksson.

 Berg Gårdar "Kammars" Bild 1:1. Gården "Kammars" efter Barkhyttevägen, i bakgrunden syns Körbeget. Gården byggdes omkring 1861 av William Erikssons farfar, Erik Ersson född 1829
 och hans fru Brita Andersdotter född 1824. Senare övertogs gården av sonen Anders Eriksson född 1857 och hans fru Emma Kristina Pousette född 1859 i Husby. Anders Eriksson och
 Emma Kristina Pousette är William Erikssons föräldrar. Erik Ersson och Anders Eriksson, var båda gruvarbetare.William Erikssons farföräldrar Erik Ersson och Brita Andersdotter bodde i
 slutet på 1850-talet i ett litet torp i närheten av "Ropansbacken" tillsammans med en annan ung familj. Torpet hade två rum, kök eller "stuva" och kammare, den andra familjen bodde i "stuvan,"
 Erik Ersson och Brita Andersdotter bodde i kammaren, i byn kallades då familjerna "Stugus" och "Kammars". När sedan Erik Ersson och Brita Andersdotter byggde det här huset omkring 1861,
 följde namnet "Kammars" med och har så kallats sedan dess. 
 Bilden är tagen den 18 augusti 1946.
 Foto William Eriksson.


 Berg Gårdar "Kammars" Bild 1:3. En fin sommarbild från "Kammars", framför huset står Emma Pousette, Williams mor. Vägen framför staketet är Barkhyttevägen.
 Foto William Eriksson.

 Berg Gårdar "Kammars" Bild 1:4. "Kammars" sett från Barkhyttevägen.
 Bilden är tagen den 15 september 1926.
 Foto William Eriksson.

 Berg Gårdar "Kammars" Bild 1:5. Från vänster står Anders Eriksson född 1857, Emma Pousette född 1859 i Husby, Rut Elma Kristina född 1899 och  Karl Petrus William född 1894.
 Bilden är tagen1910. 
 Foto Emil Krusey.

 Berg Gårdar "Kammars" Bild 1:6. "Kammars" i vinterskrud. Längst till höger ligger bagarstugan, i mitten bostadshuset och längst ned ligger ladugården.
 Bilden är tagen 1918.
 Foto William Eriksson.

 Berg Gårdar "Kammars" Bild 1:7. Spis nr 7 från J Norborgs Gjuteri i Berg , insatt hos Anders Eriksson, "Kammars" 1902.
 Bilden är en reproduktion av William Eriksson.