Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


  

 Berg Gårdar "Hjelms" Bildsida 1:1 Bilden är tagen från "Backa", Prostgården.Till höger ligger "Hjelms", torpet tillhörde Prostbostället på "Backa. Så här såg vägarna ut i början på 1900-talet,
 efter alla kalktransporter från Penninge kalkbrott och ned till stationen. I bakgrunden syns Körbergsklack.
 Bilden är tagen omkring 1900.
 Foto Hilda Karlström från Berg.

 Berg Gårdar Hjelms Bild 1:2. Torpet "Hjelms". Gårdsnamnet ”Hjelms” kommer från torparen Karl Erik Hjelm född 1851 i Edebo Stockholms Län. Tidigare hette han Jansson men ändrade
 efternamnet till Hjelm. Han och hans familj brukade torpet under många år, det ligger i det område som kallas Backa. Prostgården, arrendebostället, Kristinelund och ”Hjelms” hör till området
 Backa, tidigare kallades det för ”Backan”. Nuvarande fastighetsbeteckning på torpet är Prästbordet 1:8. Karl Erik Hjelm är gift med
 Anna Stina Hellström, som är dotter till ”Spel Stina”, Anna Kajsa Norman född 1820 i Husby. Karl Erik och Anna Stina gifte sig 1873, då var Karl Erik gruvarbetare i Berg och hette fortfarande
 Jansson och Anna Stina var piga i Tjärnäs. 1891 dog ”Spel Stinas” make, Erik Hellström, då bodde hon ensam några år i Berg innan hon 1895 flyttade hem till sin dotter och svärson i torpet
 ”Hjelms”, där bodde hon 8 år till hon avled 1903. På bilden står Karl Erik Hjelm framför hästen och vagnen.
 Bilden är tagen i början på 1900.

 Berg Gårdar "Hjelms" Bild 1:3. Framför huset står från vänster Anna Stina Hellström, Karl Erik Hjelm, sittande dottern Anna Matilda, stående dottern Svea Josefina och sittande längst till höger
 är det troligen Anna Kajsa Norman "Spel Stina".
 Bilden är tagen omkring 1900.

 Berg Gårdar "Hjelms" Bild 1:4. Familjen Karl Erik Hjelm. Längst bak står dottern Anna Matilda född 1875. I mittre raden från vänster är det Karl Erik Hjelm född 1851 i Edebo Stockholms Län,
 Anna Stina Hellström född 1847 och sonen Karl Henning född 1881. Längst fram sitter dottern Svea Josefina född 1885.
 Anna Stina är dotter till "Spel Stina" Anna Kajsa Norman född 1820 i Husby.
 Bilden är tagen på 1890-talet.
 Foto Linder och Nordin Insjön.