Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 


 


 Berg Gårdar Berg Nr 9 Bild 1:1. "Nybons". Namnet "Nybons" finns i flera byar, det kommer från tiden när något bruk ägde gården och hade landbönder, arrendatorer där, sedan när bruket sålde
 gården, vanligen till landbonden som då brukade den, startade bonderiet på nytt med en självägande bonde, och blev då nya bonden, som senare dialektalt blivit "Nybon".
 Bilden är tagen 1920.
 Foto William Eriksson.

 Berg Gårdar Berg Nr 9 Bild 1:2. "Nybons", på samma sida längre bort ligger Berg Nr 8,"Winges", på höger sida mitt emot ligger Berg Nr 7,"Erkes".
 Bilden är tagen den 10 april 1960.
 Foto William Eriksson.

 Berg Gårdar Berg Nr 9 Bild 1:3. Här är gården nya "Nybons", som har blvit byggd senare.
 Bilden är tagen på 1920-talet.
 Foto William Eriksson.

 Berg Gårdar Berg Nr 9 Bild 1:4. I bakgrunden de sägenomspunna Söderåsarna, till höger ligger nya "Nybons".
 Foto William Eriksson.

 Berg Gårdar Berg Nr 9 Bild 1:5. "Nybons ladan" på Bergs ängar.
 Bilden är tagen 1940.
 Foto William Eriksson.

 Berg Gårdar Berg Nr 9 Bild 1:6. "Nybons Far", Per Olsson, vid sin kolarkoja.  Per Olsson är född 1836.
 Bilden är tagen 1915.
 Foto William Eriksson.