Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


 

 

 Berg Gårdar Berg Nr 5 Bild 1:2. "Dömniks". Nedfarten från Barkhyttevägen.
 Bilden är tagen den 16 juni 1927.
 Foto William Eriksson.

Berg Gårdar Berg Nr 5  Bild 1:1. "Dominicus" eller " Dömniks". Per Jönsson hette en man i Vibyhyttan i början på 1600-talet. Han var troligen far till Dominicus Persson och hans två bröder
 (namn okända) Dominicus Persson född.1637 och död 1704, han gifte sig med Margareta Olofsdotter, född 1648 död 1710, från Fors, år 1668. De bodde först hemma hos fadern i Vibyhyttan,
 men flyttade sedan till Berg 1672 där Dominicus tilldömdes att få inlösa det hemman som allt sedan dess kom att kallas "Dåmnicks" eller "Dömnicks" på Torsåkersdialekt. Men i skriftspråket har det
 stavats "Domniks". I protokollet från häradstinget den 30 mars 1672 står bl a att"....denne Dominicus är bördsrättig till samma hemman, hwilken och haver dher någon arrfeiord liggandes".
 I 1673 års mantalslängd står Dominicus hemman som nr 5 i byn.
 Bilden är tagen 1937.
 Foto William Eriksson.  


 Berg Gårdar Berg 5 Bild 1:3. En fin "gåramålning" av "Dömniks".
 Målningen är gjord i augusi 1925.
 Konstnären är Wilhelm Hillbom från Wall.