Torsåkers Fotohistoriska Sällskap


   Berg Gårdar Berg Nr 4 Bild 1:1.  "Nirses", eller bara "Nirs". Namnet kommer efter Nils Olsson född 1684 och hans son Olof Nilsson född 1713. Från början uttalades det "Nilses" eller "Nils",
 men på torsåkersmål blir det "Nirses" eller "Nirs"
 Bilden är tagen 1918.
 Foto William Eriksson.

 Berg Gårdar  Berg Nr 4 Bild 1:2. "Nirs Mor", Anna Stina Larsdotter född 1831.
 Bilden är tagen i slutet av 1800-talet.
 Foto E Eriksson från Ovanåker i Dalarna.