Torsåkers Fotohistoriska Sällskap

Vall

Allmänt

Bildsida 2

Har Ni information om bilderna klicka på länken INFO

Åter Vall Allmänt Index

 
Arbetare och forbönder i Valls kalkbrott 19270111. Fotograf William Eriksson.
Forbönder med kalklast vid Valls kalkbrott.
Del av Valls kalkbrott.
Arbete i Valls kalkbrott.
Bilder från Valls Kalkbrott under en tidsepok på sjuttio år.
Valls kalkbrott sedan det varit beredskapslager för stenkol.
Valls kalkbrott med hissen.
Gråbergstippen från Valls kalkbrott ut i Igeltjärn.
Lastbilen som fraktade kalk vid fickan där man tippade ned kalken. Till höger syns gråbergstippen.
Hissen i Valls kalkbrott.
Valls kalkbrott sedan driften är nedlagd.