Torsåkers Fotohistoriska Sällskap

Hyen

Allmänt

Bildsida 1

Har Ni information om bilderna klicka på länken INFO

Åter Hyen Allmänt Index

 
Bilder från Hyen och olika verksamheter runt sjön. Korså 1 trafikerade Hyen. För att se Korså II som var systerfartyg till Korså I, gå till första sidan och välj andra platser i menyn och sedan Dalarna och Hinsen.
         
Hyen Bild 1:1. Korså 1 ligger vid lastkajen i Korsån.
   
Hyen Bild 1:2. Korså 1, midsommarlövad,  ligger här vid Korså station i södra änden av Hyen någon gång 1905-1910. I fören står Kapten Johan Andersson tillsammans med eldare Abel Öholm och övriga resenärer. I förgrunden syns GDJ som står för Gävle Dala Järnväg. Bilden tillhör Mattias Käck. 
       
Hyen Bild 1:3. Bilden visar timmerspelsverket vid Korså Station. Bakom spelet syns järnvägsvagnarna. Abel Öholm står längst upp till höger. Bilden är tagen 1905. Bilden tillhör Mattias Käck.
Hyen Bild 1:4. Bilden visar flottarstugan i Korsåviken. Olssons bodde här. Bilden är tagen 1930. Bilden tillhör Mattias Käck.
Hyen Bild 1:5. Bilden visar Hyens sågverk i Korsån. Vy över sågdammen norrifrån. Bilden är tagen 1925. Bilden tillhör Mattias Käck.
Hyen Bild 1:6. Bilden visar banan från Hyen till Hinsen. Den smalspåriga järnvägen var tre kilometer lång, och var vida känd för sin fina björkallè. Arbetet med banan påbörjades 1874 och avslutades 1875 och med en avstickare till Hyens sågverk. Bilden tillhör Mattias Käck.